AUDITION till Little Shop of Horrors

6 september. Info här.

Infomöte i aulan 30/8 kl 14:40.

Årets musikal

littleshop

Kattemusikalen läsåret 17/18 är Little Shop of Horrors. Mer information kommer under hösten.