2000-talet

Under 2000-talet avslutade Katarina sitt arbete med Kattemusikalen, och ett par år följde med olika regissörer och kapellmästare. 2008 tog Emma Anstey och Mike Loshak över ansvaret för musikalen. Musikalen knöts närmare skolans ordinarie verksamhet bland annat genom att eleverna kunde välja musikalen som tillval och få gymnasiepoäng för det. Speciella produktionsgrupper bildades som ansvarade för PR, kostym, scenografi med mera.

Read more ...