Välkommen till Kattemusikalen!

Kattemusikalen läsåret 22/23 är URINETOWN

KATTEMUSIKALEN - en tradition på Katedralskolan, Uppsala

Sedan 1980-talet har man årligen satt upp en musikal på Katedralskolan, Uppsala. Här kan du läsa mer om vår verksamhet, både tidigare och aktuella musikaler.