AUDITION till Little Shop of Horrors

6 september. Info här.

Infomöte i aulan 30/8 kl 14:40.