2000-talet

Under 2000-talet avslutade Katarina sitt arbete med Kattemusikalen, och ett par år följde med olika regissörer och kapellmästare. 2008 tog Emma Anstey och Mike Loshak över ansvaret för musikalen. Musikalen knöts närmare skolans ordinarie verksamhet bland annat genom att eleverna kunde välja musikalen som tillval och få gymnasiepoäng för det. Speciella produktionsgrupper bildades som ansvarade för PR, kostym, scenografi med mera.

År Föreställning Regissör Kapellmästare
       
2000 My Fair Lady Katarina Ehnmark Matti Andersson
2001 West Side Story Katarina Ehnmark Matti Andersson
2002 Fiddler on the Roof
(Spelman på taket)
Katarina Ehnmark Matti Andersson
2003 Sound of Music Katarina Ehnmark Matti Andersson
2004

Show Boat
(Teaterbåten)

Katarina Ehnmark Matti Andersson
2005 Anything Goes Katarina Ehnmark Matti Andersson
2006 Tolvskillingsoperan Lina Grönlund och Maria Flink Stellan Alneberg
2007 Cabaret Maria Flink, Martin Frisk och Gustav Uddgård Stellan Alneberg
2008 Carmen Finn Poulssen Stefan Parkman
2009 Little Shop of Horrors Emma Anstey Mike Loshak