suffr

Årets musikal Syster Suffragett är en nyskriven musikal om frihet och rätten till självbestämmande, både för den enskilda individen och i samhället. Mot en bakgrund av den svenska suffragettrörelsens kamp för kvinnlig rösträtt möter vi Nova, Anna, Will, Siv och Edit med sina egna personliga historier. Historier om rätten att älska den man vill, rätten att vara den man vill, rätten till sin egen vilja och rösträtten. 

Text och musik: Sara Sönnebo.

På grund av Covid-19 är det ännu inte klart hur musikalen kommer utföras. 

 

För intresserade elever, se Elevsidorna.

För redigering, klicka här.